Gruodžio 30d. įvyko Futbolo Sporto Klubo ANYKŠČIAI visuotinis narių susirinkimas, kurio pagrindiniu uždaviniu buvo išrinkti naująjį klubo prezidentą ir valdybą. Neatsiradus kandidatų užimti klubo prezidento postui, skelbiamas pakartotinis narių susirinkimas, kurio datą, laiką ir vietą patvirtino susirinkę posėdžio dalyviai (2018.01.19d., 19:00, A. Baranausko mokyklos sporto salė).
Papildyta A.Krisiūno komentaru:
“Nusprendžiau nekelti savo kandidatūros šiuose rinkimuose, nes esu įsitikinęs, kad klubo valdyme turėtų dalyvauti daugiausiai Anykščiuose gyvenantys asmenys. Vietiniai turėtų imtis iniciatyvos. Klubas turėtų būti lankstesnis spręsdamas savo kasdienines problemas. 
Ačiū klubo nariams ir kolegoms valdybos sudėtyje, už iki šiol nuveiktus ir padėtus nuveikti darbus. Noriu tikėtis, kad į būsimus iššūkius bus pažiūrėta rimčiau ir jau po sekančio susirinkimo, galėsim džiaugtis nauja valdyba ir prezidentu.”