Gruodžio 30 d. (šeštadienį), 10.00 val. Nykščio namų konferencijų salėje vyks visuotinis FSK Anykščiai narių susirinkimas!

Darbotvarkė:
1. FSK Anykščiai prezidento kreipimasis.
2. Pranešimas, kad Asociacijos Narių Susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis FSK Anykščiai įstatais.
3. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.
4. Prieš tai vykusio FSK valdybos posėdžio nutarimai.
5. FSK Anykščiai apskaitininkės Romos Šiaučiulienės preliminari finansinė ataskaita už 2017.
6. FSK Anykščiai veiklos ataskaita už 2017. Ataskaitos tvirtinimas.
7. Narių pasisakymai (išansktinė registracija prieš susirinkimą).
8. Prezidento rinkimai.
9. Valdybos rinkimai.
10. Kiti klausimai.