Gruodžio 29 d. , Nykščio namuose vyks visuotinis futbolo sporto klubo Anykščiai narių susirinkimas. Pradžia 10.00 val.

 

DARBOTVARKĖ

  1. FSK Anykščiai prezidento kreipimasis.
  2. Pranešimas, kad Asociacijos Narių Susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis FSK Anykščiai įstatais.
  3. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.
  4. Prieš tai vykusio FSK valdybos posėdžio nutarimai.
  5. FSK Anykščiai apskaitininkės Romos Šiaučiulienės preliminari finansinė ataskaita už 2018 metus. Finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  6. FSK Anykščiai veiklos ataskaita už 2018. Ataskaitos tvirtinimas.
  7. Narių pasisakymai (išansktinė registracija prieš susirinkimą).
  8. Prezidento rinkimai.
  9. Valdybos rinkimai.
  10. Kiti klausimai.